بازندگان

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

تاریخ: امروز 23 مرداد 96 

زمان: روی نبض کند من بعد 2 سال

بلیط و شیما گرفت..من از همه جا بی خبر.بعد کلاس آخرم راه افتادم و رفتم...

توی شلوغی جمعیت شناختمش..فکر کردم اشتباه دیدم.رفتم جلو..آروم آروم رفتم جلو..خودش بود..همون صورت..همون چشم های روشنی که منو بیچاره کرده بود..فقط رد شدم...دیدی هنر چه محیط کوچیکیه...ت که میخوریم میخوریم به شونه ی هم.."ما به تقدیر باختیم"...قیافه هامون شبیه بازنده هایی که حتی حاضر نیستن چشم تو چشم بشن که مبادا به هم سلام کنن..ما با ختیم...

حتی یادم اسم تاتری که اومدم چیه؟؟؟؟

صدای تو تنها صدایی که الان تو گوشم پیچیده...تو, و تو...

 


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها